Többségi tulajdonosi jogok átadása

Tisztelt Munkatársak!

 

Társaságunk fenntartója a taggyűlés. A társaság többségi tulajdonosa a Magyar Állam, a tulajdonosi jogokat a taggyűlésünkben 2018. óta a vonatkozó rendelettel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől az EMMI vette át és gyakorolta. Aztán – mivel a teljes egészségügy a Belügyminisztérium alá került, a gazdaságfejlesztési miniszter 1/2022. (V. 26.) GFM rendelete alapján (az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről) a többségi tulajdonosi jogokat 2022. május 27. óta a Belügyminisztérium gyakorolta. Most pedig a mai naptól a 10/2023. (VI. 16.) GFM rendelete alapján ezeket a jogokat az OKFŐ gyakorolja.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK23086.pdf

3806. oldal.

Az átvett cégek között más egészségügyi cégek is vannak.

 

Ez önmagában a működésünkre semmilyen hatással nincs, ez már a 4. ilyen átadás lesz, és a kormányzati irányítási struktúrától függ.

 

Szívélyes üdvözlettel:

Dr. Pásztélyi Zsolt

ügyvezető