OEP új ÁSZF

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 76/G. § (1) bekezdésének értelmében az OEP jogosult a finanszírozási szerződéseket 2015. december 31-éig általános szerződési feltételek alkalmazásával újrakötni.

 

2016. január 1-től a jelenleg hatályos alapszerződéseket az általános szerződési feltételek (ÁSZF) alkalmazásával újraköti.

 

A tájékoztató levelet és az ÁSZF-et csatoltan olvashatják.

 

Tájékoztató levél

 

ÁSZF