203/2009. Kormányrendelet módositása

Tisztelt Kollégák!

Megjelent a tárgybeli rendeletünk – a UIMC Irányelvek alapján kialakított – módosítása (ld. levél). Csatolom a 193/2016. Kormányrendeletből a 203/2009. Kormányrendeletre vonatkozó részeket. A módosítás hatálybalépése 2016.07.28. Ettől kezdve alkalmazni kell!

Megjelent a 2015.évi CII. Tv. a vasútnak nem minősülő kötöttpályás közlekedésről,s ennek kapcsán is változott a 203/2009  Kormányrendelet is, hiszen e munkakörök kikerültek az 1. mellékletből. (E törvényhez még nincs az egészségi feltételeket szabályzó  rendelet, a BKV-t ellátó ProtoPrevent Kft-vel – ügyvezető dr. Pataki Ibolya – egyeztetésben vagyunk egy 203/2009 Korm. rendelethez hasonló jogszabály- előkészítésben.

Üdvözlettel:

Dr. Kopjár Gábor fogl.eü. igazgató

Mellékletek!

Tájékoztató foglalkozás-egészségügyi orvosoknak

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről